Idrottshistorisk nätverksträff på Riksidrottsmuseum

25 idrottshistoriker nätverkade på Riksidrottsmuseet 25 maj

Sveriges Olympiahistoriska Förening var en av de idrottshistoriska föreningar som deltog vid den nätverksträff som Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, bjudit in till, tillsammans med Riksidrottsmuseum, i Riksidrottsmuseums lokaler på Gärdet i Stockholm den 26 maj. Under ledning av Johan Nordberg, ordförande i SCIF´s musei – och idrottshistoriska kommitté fick 24 representanter från olika idrottshistoriska sällskap runt om i landet ta del av SCIF:s historia och vad som är på gång. Museichef Daniel Wetterskog berättade om framtiden för Riksidrottsmuseum. Nedre våningsplanet ska vikas för olympisk historia, med tyngdpunkt på Stockholms OS 1912. Olika miljöer som fångar tidsandan ska byggas upp. Med hjälp av AI-teknik går det att ge liv åt gamla stillbilder. Besökarna fick möta simhopperskan Greta Johansson, guldmedaljör vid OS 1912, i digital form. Tid avsattes för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, som alla var överens om behovet att träffas under sådana här former för att hitta nya samarbetsvägar för att behålla och rekrytera nya medlemmar. Träffen var ett mycket uppskattat initiativ av SCIF. Sveriges Olympiahistoriska

Föreningen representerades av ordförande Per-Anders von Scheele, Göran Löwgren (som är redaktör för SCIF:s årsbok Blå Boken) och Sten Feldreich. //Sten Feldreich

En bild från mötet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nr av SOF-Bulletinen 1/2024

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen till SOF:s nya hemsida

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemavgiften 2024

Glöm inte att betala medlemsavgiften 2024
Medlemsavgift 250 kr/år,
Ange namn, adress, e-post, mobil
Plusgiro 54 14 10 – 7 eller

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nr SOF-Bulletinen nr4/2023

Nya SOF-Bulletinen kommer till medlemmarna V44

Innehåll:….

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar