Fakta

Bulletinen: Organ för Sveriges Olympiahistoriska Förening.

Första nummer utkom:  Mars 1986.

Redaktör/ansvarig utgivare:
Sten Feldreich  sten.feldreich @gmail.com

Layout: Tina Danielsson, Ord & form

Tryck: KPH Uppsala