Syfte

SOF bildades 3 mars 1986

SOF bildades som Sveriges Olympiahistorikers Förening 1986 och syftet med föreningen är att samla de som är intresserade av den Olympiska rörelsen och Olympiska spel

SOF skall verka för kontakter, samarbete och utbyte av information och erfarenheter mellan allmänt intresserade olympiavänner och olympier likväl som mellan idrottshistoriker och idrottsstatistiker. 2014 bytte föreningen namn till Sveriges Olympiahistoriska Förening.

SOF har nära kontakter med lokala idrottshistoriska föreningar/museer, Sveriges Olympiska Akademi samt framförallt Sveriges Olympiska Kommitté som har en representant i styrelsens för SOF.

Medlemsavgiften är 250 kronor och betalas till Plusgiro 54 14 10-7. Ange namn, adress och e-post. Vid eventuella frågor kontakta medlemsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Som medlem får du fyra nummer av den tryckta SOF-Bulletinen varje år och dessutom anordnar SOF minst ett medlemsmöte per år.