Samarbetspartners

 

Sveriges Olympiska Kommitté

SOK är högsta beslutande organ för olympiska spelen i landet och ansvarar för det
svenska deltagandet i OS, klicka.

 

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande

SCIF arbetar med att främja idrotten, bland annat genom stipendier och genom att på olika sätt redovisa idrottens historia, till exempel i årsskriften Blå Boken, klicka.

 

Sällskapet svenska olympier

Är ett sällskap inrättat av SOK med syfte att vara ett nätverk för alla idrottare som tävlat för Sverige i ett olympiskt spel. ”En gång olympier – alltid olympier”, Klicka!